Call: (+84) 961.253.538
menu

Thiết bị

Đầu phun hình cây thông cascade

Đầu phun tia lớn

Đầu phun tia hình quạt

Đầu phun múa hình quạt 4 cánh

Đầu phun quay

Đầu phun hình quả cầu

Đèn âm nước 7 màu

Đèn âm nước 7 màu

Đèn âm nước rọi- 18w

Đèn âm nước rọi - 12w

Đèn âm nước rọi - 9w

Đèn âm nước dạng bánh xe

Bơm chìm chuyên dụng LHS LuBi - Ấn Độ

Bơm chìm chuyên dụng LHL LuBi - Ấn Độ

Bơm chìm OVM Mahendra - Ấn Độ

Bơm chìm ECM Mahendra - Ấn Độ

Bơm chìm trục đứng EBARA

Bơm chìm trục đứng EBARA - EVM