Call: (+84) 961.253.538
menu

Đầu phun

Đầu phun hình cây thông cascade

Đầu phun tia lớn

Đầu phun tia hình quạt

Đầu phun múa hình quạt 4 cánh

Đầu phun quay

Đầu phun hình quả cầu

Đầu phun tạo hình 3 tầng

Đầu phun xủi bọt

Đầu phun quay 360 độ

Đầu phun sủi Aerating Jet AJA

Đầu phun sủi tạo hình cây thông

Đầu phun cây thông